Adatvédelem

A honlap üzemeltetője (Hámori Blanka edző, Bp. 1101 Csákó köz 14., holisztikusfitnesz@gmail.com, 06202359758) kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében. Ezzel a tájékoztatóval Ön meggyőződhet a személyes adatainak kezelésével összefüggő körülményekről, az adatkezelés céljáról; az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről; az adatkezelés jogalapjáról; a kezelt adatok köréről; az adatkezelés időtartamáról; valamint adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (Infotv.)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
  • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Sztv.)
  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: https://www.naih.hu/
  • Telefon: + 36 (1) 391 1400
  • Telefax: + 36 (1) 391 1410

1. Az adatkezelés célja: a honlapon csak és kizárólag a rendszeres hírlevél küldés céljából (Mailchimp hírlevél küldő rendszer vagy direkt email vagy személyes konzultáció) valamint kapcsolattartás, tanácsadás céljából kezelem a megadott adatokat.

Amennyiben e-mailben szakmai tanácsadást kér, és ehhez információt küld, úgy ezen adatok kezelésével célom: az Ön életmódjával (táplálkozási, sportolási, stb), illetve annak céljával és előzményével kapcsolatos adatkezelés, annak érdekében, hogy az Ön részére megfelelő edzéstervet, folyamatot állítsak össze vagy szakmailag legjobb tudásom szerint legkompetensebb tanácsokat adjak. Egészségügyi adatokat nem gyűjtök és tárolok. 

2. Az adatkezelés jogalapja: az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezelem, hogy Ön az adatkezeléshez előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az Ön által megadott elektronikus célja szakai jellegű leveleket küldjek és/vagy szakmai tanácsokat adjak.

3. Az adatkezelésről: Az adatokat védem, velük nem kereskedem, és 3. félnek nem bocsátom rendelkezésére. Az Ön kifejezett és egyértelmű engedélye nélkül semmilyen formában meg nem osztom.

4. Megadott adatok: email cím, kereszt név, város, születési év és/vagy sportolási és életmódbeli szokások, egyéb adatok.

5. Az adatkezelés időtartama: a megadott adatokat mindaddig őrzöm, míg Ön azok törlését nem kéri.

6. Jogok és jogorvoslatok: Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy a fent megadott elérhetőségeken készségesen fogadom megkeresését.

Ennek keretében tájékoztatom a kezelt adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó személyéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Elsődlegesen kérem, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatást áll módomban adni. A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.

Tájékoztatom, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálom a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. 

Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést. 


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:


Köszönettel,


Hámori Blanka, 2018. május. 25., Budapest